Bo'limlar

STANSIYA INSHOOTLARI VA ELEKTR TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISH BO'LIMI

Bo'lim boshlig'i
Horunov Jamshid Bahodirovich
Tel: 71 241-60-97
E-mail: oss@aloqaloyiha.uz

BO'LIMNING ASOSIY VAZIFALARI:

- telekommunikatsiyalar tarmoqlarini, telekommunikatsiyalarning stansiya inshootlarini, ma'lumotlar uzatish tarmoqlarini rivojlantirish chizmalarini loyihalash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish;
- qurilish loyihalari ekspertizasini bajarish;
- qidiruv ishlarini tayyorlash rejalarini ishlab chiqishda, uhandislik qidiruv ishlari va ularni bajarilishida ishtirok etish;
- loyihaning ishlab chiqiladigan qismidagi ish hajmlari va qiymatini aniqlash;
- muhim loyiha yechimlarini oyihalashni kelishishda qatnashish;
- korxona tomonidan loyihalashtirilgan ob'ektlarda mualliflik nazoratini amalga oshirishda ishtirok etish;
- rekonstruksiya qilish va bosh chizmalarni rivojlantirishning texnik-iqtisodiy asoslari bo'yicha hujjatlarni ishlab chiqishda ishtirok etish;
- aloqa va axborotlashtirish sohasida loyihalash va qurish bo'yicha normativ-texnik hujjatlarni ishlab chiqilishida qatnashish.


RADIORELE LINIYALARI VA RADIOALOQA OBYEKTLARINI LOYIHALASHTIRISH BO'LIMI

Bo'lim boshlig'i
Maxovskaya G. G.
Tel: 71 241-63-58
E-mail: orrlrs@aloqaloyiha.uz

BO'LIMNING ASOSIY VAZIFALARI:

- radiorele liniyalari, televizion radiouzatish stansiyalari, UQT (UKV) radioaloqa, aloqaning trank tizimlari, simsiz kirish tizimlari, radiotexnika qismining bo'limi bo'yicha yo'ldosh stansiyalari, EMX, RRLning sifatli ko'rsatkichlari hisob-kitobi, yo'ldosh antennalar koordinatasi zonalarini loyihalashtirish bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish;
- qurilish loyihalari ekspertizasini bajarish;
- qidiruv ishlarini tayyorlash rejalarini ishlab chiqishda, muhandislik qidiruv ishlari va
ularni bajarilishida ishtirok etish;
- loyihaning ishlab chiqiladigan qismining ish hajmlari va qiymatini aniqlash;
- loyihalashtiriladigan muhim loyiha yechimlarini kelishishda qatnashish;
- korxona tomonidan loyihalashtirilgan ob'ektlarda mualliflik nazoratini amalga oshirishda ishtirok etish;
- Bosh chizmalarni rivojlantirishning texnik-iqtisodiy asoslari va rekonstruksiya bo'yicha hujjatlarni ishlab chiqilishida ishtirok etish;
- aloqa va axborotlashtirish sohasida loyihalash va qurish bo'yicha normativ-texnik hujjatlarni ishlab chiqilishida qatnashish.


LINIYA INSHOOTLARINI LOYIHALASHTIRISH BO'LIMI

Bo'lim boshlig'i
Razzakov X. R.
Tel: 71 241-61-56
E-mail: olskls@aloqaloyiha.uz

BO'LIMNING ASOSIY VAZIFALARI:

- aloqaning magistral va zona kabel tarmoqlari, shahar va qishloq telefon tarmog'i, dispetcherlik va direktorlik aloqasi, xabardor etish tizimi va boshqa ob'ektlar bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish;
- qurilish loyihalari ekspertizasini bajarish;
- qidiruv ishlarini tayyorlash rejalarini ishlab chiqishda, uhandislik qidiruv ishlari va ularni bajarilishida ishtirok etish;
- loyihaning ishlab chiqiladigan qismining ish hajmlari va qiymatini aniqlash;
- loyihalashtiriladigan muhim loyiha yechimlarini kelishishda qatnashish;
- korxona tomonidan loyihalashtirilgan ob'ektlarda mualliflik nazoratini amalga oshirishda ishtirok etish;
- Bosh chizmalarni rivojlantirishning texnik-iqtisodiy asoslari va rekonstruksiya bo'yicha hujjatlarni ishlab chiqilishida ishtirok etish;
- aloqa va axborotlashtirish sohasida loyihalash va qurish bo'yicha normativ-texnik hujjatlarni ishlab chiqilishida qatnashish.


ARXITEKTURA VA ANTENNA-MACHTA INSHOOTLARINI LOYIHALASHTIRISH BO'LIMI

Bosh mutaxassis
Axmedov Abdumalik Karimovich
Tel: 71 241-62-41
E-mail: oams@aloqaloyiha.uz

BO'LIMNING ASOSIY VAZIFALARI:

- arxitektura-qurilish yechimlari, antenna-machta inshootlarining metall konstruksiyalari va sotali aloqa antenna (machta va minora)lari uchun metall konstruksiyali tayanch-to'sinlar, isitish va ventilyatsiya, bosh chizma va hokazolarni bo'limlari bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish;
- tashqi korxonalar qurilish loyihalari ekspertizasini bajarish;
- qidiruv ishlarini tayyorlash rejalarini ishlab chiqishda, muhandislik qidiruv ishlari va ularni bajarilishida ishtirok etish;
- loyihaning ishlab chiqiladigan qismining ish hajmlari va qiymatini aniqlash;
- loyihalashtiriladigan muhim loyiha yechimlarini kelishishda qatnashish;
- korxona tomonidan loyihalashtirilgan ob'ektlarda mualliflik nazoratini amalga oshirishda ishtirok etish;
- aloqa va axborotlashtirish sohasida loyihalash va qurish bo'yicha normativ-texnik hujjatlarni ishlab chiqilishida qatnashish.GEOLOGIK VA TOPOGRAFIK IZLANISHLAR BO'LIMI

Bo'lim boshlig'i
Son Vyacheslav Petrovich
Tel: 71 241-61-56
E-mail: info@aloqaloyiha.uz

BO'LIMNING ASOSIY VAZIFALARI:

- qurilish hududi bo'yicha mavjud va olingan topografik, geologik, gidrogeologik, gidrografik, seysmik, iqlim va geofizikaga oid materiallarni (buyurtmaga qarab) yig'ish, o'rganish va tahlil qilish;
- mavjud topografik (situatsion) chizmalardan foydalangan holda maydonlar va trassalarni topogeodezik tekshirish (rekognossirovka qilish);
- muhandislik kommunikatsiya trassalarini aniqlash uchun zarur bo'lgan murakkab hududlar(uchastkalar)da alohida trassirovka ishlarini o'tkazish;
- suv olish mumkin bo'lgan joylardagi suv to'siqlari orqali o'tadigan muhandislik tarmoqlari stvorlari chuqurligini o'lchash;
- umumiy gidrogeologik sharoitlarni va tekshiriladigan uchastkada (maydonda) eng ko'p to'planishi mumkin bo'lgan yer osti suvlari sathini aniqlash;
- mavjud inshootlar sathini o'lchash, loyihalarni ko'chirish, ijro s'yomkalari, binolar va inshootlarning cho'kishi va shaklining o'zgarishini kuzatish hamda boshqa ishlarni bajarish;
- tanlangan maydonlarda va tashqi kommunikatsiyalarda ularga tutash yoki KLI trassalari bo'yicha muhandislik qidiruvlari;
- topografiya-geodeziya qidiruv ishlari, shu jumladan mavjud yerosti va yer usti kommunikatsiyalarni chizib ko'rsatish;
- geologiya-muhandislik va gidrogeologiya hamda geofizikaviy ishlar;
- qidiruv materiallarini rasmiylashtirish bo'yicha amaldagi normativ va direktiv hujjatlarga
muvofiq holda materiallarni rasmiylashtirish.SMETA XUJJATLARINI ISHLAB CHIQISH BO'LIMI

Bo'lim boshlig'i
Vaisova Noiba Saydullaevna
Tel: 71 241-60-91
E-mail: smeta@aloqaloyiha.uz

BO'LIMNING ASOSIY VAZIFALARI:

- telekommunikatsiyalar tarmoqlarini, telekommunikatsiyalarning stansiya inshootlarini, ma'lumotlar uzatish tarmoqlarini;
- radiorele liniyalari, televizion radiouzatish stansiyalari, UQT (UKV) radioaloqa, aloqaning trank tizimlari, simsiz kirish tizimlari, radiotexnika qismining bo'limi bo'yicha yo'ldosh stansiyalari;
- aloqaning magistral va zona kabel tarmoqlari, shahar va qishloq telefon tarmog'i, dispetcherlik va direktorlik aloqasi, xabardor etish tizimini;
- arxitektura-qurilish yechimlari, bosh tarh, antenna-machta inshootlarining metall konstruksiyalari va sotali aloqa antenna (machta va minora)lari uchun metall konstruksiyali tayanch-to'sinlar, isitish va ventilyatsiya;
- elektr ta'minot, aloqa korxonalarini elektr yoritish, aloqaning loyihalashtirilayotgan uskunalarini yerga ulash ishlarini loyihalashtirish bo'yicha smeta hujjatlarini ishlab chiqish;
- korxonalar qurilishi bo'yicha loyihalar ekspertizasini bajarish.


TAYYOR LOYIHALARNI JAMLASH GURUHI

BO'LIMNING ASOSIY VAZIFALARI:

- ishlab chiqarish bo'limlari tomonidan ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari (LSH) va qidiruv materiallarini chiqarish, hamda kompleks rasmiylashtirish bo'yicha ishlarni bajarish;
- tegishli bo'limlarning topshiriqlari bo'yicha arxiv va buxgalteriya hujjatlarini muqovalash ishlarini bajarish;
- texnik hujjatlarni rasmiylashtirish va ko'paytirishning ilg'or uslublarini joriy etish.TEXNIK BO'LIM

Bo'lim boshlig'i
Abduraxmonova Dilrabo Asqarxodjayevna

Tel: 71 241-62-49
E-mail: info@aloqaloyiha.uz

BO'LIMNING ASOSIY VAZIFALARI:

- normativ-huquqiy hujjatlar, davlat va tarmoq standartlari, korxonaning ichki lokal hujjatlarini joriy etish hamda normativ-huquqiy hujjatlarning elektron ma'lumotlar bazasini tashkil etish;
- loyiha-qidiruv ishlarining texnik tayyorgarlik jarayonini tashkil etishda, loyiha-qidiruv ishlari jarayonini avtomatlashtirish bo'yicha ishlarni olib borish uchun yangi texnika va ilg'or texnologiyalarni joriy etishda qatnashish;
- normativ-huquqiy hujjatlar, davlat va tarmoq standartlarini ishlab chiqish va qayta ko'rib chiqish masalalari bo'yicha vazirliklar, idoralar, kompaniyalar, korxonalar, ilmiy-tadqiqot institutlari va markazlar bilan o'zaro hamkorlik qilish hamda o'tkaziladigan tarmoq normativ hujjatlari monitoringida belgilangan tartibda ishtirok etish;
- loyiha ishlanmalarini texnik arxivda saqlanishini ta'minlash.FOYDALANISH-XO'JALIK BO'LIMI

Tel: 71 241-59-97
E-mail: info@aloqaloyiha.uz

BO'LIMNING ASOSIY VAZIFALARI:

- korxonaning bo'limlariga xo'jalik xizmatlarini ko'rsatish;
- korxonani ishlab chiqarishning sifatli vositalariga bo'lgan ehtiyojlarini o'z vaqtida ta'minlash;
- loyiha-qidiruv ishlari jarayonini avtotransport bilan ta'minlash;
- ta'minot xizmati ishlarini oqilona tashkil etish;
- ishlab chiqarish binolarini ishlab chiqarish sanitariyasi hamda yong'in xavfsizligi qoidalari va me'yorlariga muvofiq zarur holatda saqlash.


BUXGALTERIYA

Bosh buxgalter
Emirova Margarita Xaydarovna
Tel: 71 241-62-71
E-mail: info@aloqaloyiha.uz

BO'LIMNING ASOSIY VAZIFALARI:

- korxonaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalarini belgilangan qoidalarga muvofiq holda, hisobga olinishini ta'minlash;
- kelib tushayotgan pul mablag'lari, tovar-moddiy boyliklar va asosiy vositalar hisob-kitobi yuritilishini hamda pul oqimi bilan bog'liq operatsiyalarning buxgalteriya hisobida o'z vaqtida aks ettirilishini ta'minlash;
- davlat byudjeti hisobiga to'lovlarni o'z vaqtida o'tkazilishini, davlat ijtimoiy sug'urtasiga badallarning hisoblanishi va iqtisodiy rag'batlantirish fondlari hamda boshqa fondlar va zaxiralarga ushlab qolinishini ta'minlash.XODIMLAR BILAN ISHLASH GURUHI

Tel: 71 241-60-56
E-mail: ok@aloqaloyiha.uz


GURUHNING ASOSIY VAZIFALARI:

- korxonada xodimlarni ishga qabul qilish-bo'shatish jarayonini hujjatlashtirish;
- kadrlarni joy-joyiga to'g'ri qo'yish, lavozimga tayinlashda ularni tanlab olish maqsadida xodimlarning tarkibi, ishchanlik va boshqa sifatlarini tahlil qilish;
- ishchi kadrlarni mutaxassisligi va malakalariga muvofiq holda, ularni joy-joyiga qo'yilishi va foydalanilishi ustidan nazorat qilish;
- kelajakda mutaxassislarga bo'ladigan qo'shimcha ehtiyojlarni aniqlash hamda bo'lajak yosh mutaxassis-loyihachilarni tanlash yuzasidan o'quv muassasalari bilan ishlash;
- o'quv markazlarida mutaxassislarni tayyorlash va qayta tayyorlash yuzasidan malaka oshirish bo'yicha ishlar olib borish.REJA VA IQTISODIYOT BO'LIMI

Bo'lim boshlig'i
Umarova Sevara
Tel: 71 241-64-95
E-mail: econom@aloqaloyiha.uz

BO'LIMNING ASOSIY VAZIFALARI:

- Ratsional iqtisodiy faoliyatni tashkil etishga qaratilgan iqtisodiy rejalashtirish bo'yicha ishlarni bajarish, eng yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish uchun ishlab chiqarish zaxiralarini aniqlash va ulardan foydalanish.
- Korxona faoliyatini kompleks iqtisodiy tahlilini tashkil etish va ishlab chiqarish quvvatlari, moddiy va mehnat resurslaridan samarali foydalanish, rentabellikni oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishda ishtirok etadi.
- Loyihalash-qidiruv ishlarini bajarish uchun shartnomaviy hujjatlarni tayyorlash va rasmiylashtirish, tayyor mahsulotlarning xujjatlarini rasmiylashtirish, loyiha-qidiruv ishlarini bajarish rejalari va jadvallarini tuzish va shartnomaviy majburiyatlarning bajarilishini nazorat qilish.