Hujjatlar

Korxona faoliyatiga oid hujjatlar:

- Korxona ustavi;
- Korxona tarkibiy tuzilmasi;
- Yuridik shaxs sifatida ro'yhatdan o'tganlik haqida guvohnoma;
- Moliyaviy hisobot;

- Qurilish loyihalarini ekspertizadan o'tkazuvchi shaxslarni akkreditatsiyadan o'tkazilganligi to'g'risida guvohnoma;
- Arxitektura-shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish faoliyatini amalga oshirish uchun litsenziya;
- Koʻchma radiotelefon (mobil, radiotelefon, trank) tarmoqlari aloqasini loyihalash faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat beruvchi litsenziya;
- Ma’lumotlarni uzatish tarmoqlarini loyihalash faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat beruvchi litsenziya;
- Teleradioeshittirishlarni tarqatish tarmoqlarini loyihalash faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat beruvchi litsenziya;
- Mahalliy telekommunikatsiya tarmoqlarini loyihalash faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat beruvchi litsenziya;
- Shaharlararo telekommunikatsiya tarmoqlarini loyihalash faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsat beruvchi litsenziya;
- Geodeziya ishlari bilan shug'ullanishga ruxsat etuvchi litsenziya.